Kommunikasjonsrådgiver Finn Oluf Nyquist i Mattilsynet sier til Bergens Tidende at det foreløpig er for tidlig å si noe om hvilket omfang en eventuell slik massevaksinering kan komme til å få, og hvordan den skal gjennomføres i praksis.

— Det har vært en del møter om dette, men så langt er det bare snakk om utredning, slik at man kan være forberedt hvis det blir aktuelt, sier Nyquist.

11 nye døde fugler

11 nye døde fugler ble i går brakt inn til Veterinærinstituttet i Oslo for sjekk. Hittil har 154 fugler fra alle kanter av landet blitt analysert ved instituttets laboratorium. Alle prøver er negative. 43 fugler er ennå ikke ferdig testet.

Selv om det fryktede fugleinfluensaviruset fortsatt ikke er funnet hos en eneste fugl her i landet, ifølge Mattilsynets oppdaterte rapport i går, regner man med at det bare er et spørsmål om tid før viruset skal dukke opp i Norge.

Nå kommer trekkfuglene. Tjelden og vipen er allerede observert i de sørlige deler av landet. Hovedtyngden av trekkfugler som er ventet til Norge de neste par månedene, kommer imidlertid ikke fra fuglevirusets hjemtrakter, Sørøst Asia, men fra Afrika og europeiske land.

Det sier avdelingsleder ved zoologisk avdeling ved Stavanger museum, Olav Runde, til Bergens Tidende.

Over Nordsjøen

De aller første trekkfuglene, vipen og tjelden, kommer fra nordsjøbassenget, hovedsakelig Storbritannia. Uhyre få kommer fra land i Asia. Det er Afrika som er det store trekkfuglkontinentet, og trekkfuglene følger stort sett to hovedruter, en vestlig og en østlig. Den vestlige følger kysten langs Vest Afrika over Gibraltar, mens den østlige går over Bosporus og de østeuropeiske landene.

Tidspunktet for når hovedtyngden avtrekkfuglene kommer, avhenger mye av værforholdene. Trekkfugler er som reisende flest, de ser været an og legger helst ut på langtur når medvinden er god og høytrykk i sikte. De aller fleste artene vil være på plass i løpet av april mai.

Villfugl får være i fred

Mattilsynet har foreløpig ikke planlagt tiltak som retter seg inn mot villfuglbestanden. Ved mistanke om eller eventuelt funn av viruset vil tiltakene bli rettet inn mot fjørfe. Det kan bli aktuelt å innføre restriksjoner på flytting av fjørfe og isolering av funnstedet.