I to rettsinstanser har tidligere overgrepsmistenkte Geir Sælevik (48) fra Fitjar tapt erstatningssakene han har anlagt mot staten. Etter at Sivilombudsmannen grep inn og sendte saken hans over til Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité, åpnes det for gjenopptakelse av erstatningsspørsmålet.

Årelang kamp

Geir Sælevik har ført en årelang kamp for å renvaske seg for beskyldninger fra sin egen søster om seksuelle overgrep over en lang periode. Det tok syv år før Riksadvokaten henla saken som «intet straffbart forhold».

For snart to uker siden inngikk Justisdepartementet og Sælevik et foreløpig i forlik i saken. Forliket gikk ut på at Sælevik og hans ektefelle, Inger Johanne Dybvik, får utbetalt 1,2 millioner kroner til å dekke sine utgifter i saken.

To rettsinstanser har tidligere avvist Sæleviks krav om erstatning økonomisk tap og for tort og svie. Retten har lagt til grunn påtalemyndighetens påstand om at Sælevik aldri har vært verken pågrepet eller siktet for seksuelle overgrep.

Privat søksmål frafalt

Etter at erstatningskravet mot staten ble avvist, tok Sæleviks advokater ut privat søksmål mot politiadvokat Harald Bilberg. Han var ansvarshavende jurist i Hordaland politidistrikt for etterforskningen mot Sælevik. Saken skulle ha startet i Bergen tingrett i går, men er nå ute av verden fordi Sælevik vil få erstatningskravet mot Staten behandlet på ny.

— Jeg regner med at advokat John Christian Elden ikke kommer til å bruke lang tid på gjenopptakelsesbegjæringen når han først blir friskmeldt, sier Arvid Sjødin, den andre av Sæleviks advokater.

Advokat Elden er for tiden sykmeldt på grunn av stort arbeidspress, men er ventet i arbeid igjen om to-tre uker.

Arvid Sjødin vil ikke si noe om hvor stort erstatningskravet blir.

- Påført store tap

— Det er imidlertid ingen tvil om at Sælevik er påført store økonomiske tap som følge av prosessen mot ham. Han har også krav på erstatning for tort og svie, sier Sjødin.

I lagmannsretten lød kravet på seks millioner kroner.

Sælevik er nå uføretrygdet. Han arbeidet tidligere som lastebilsjåfør.

Sjødin tror erstatningsspørsmålet kan bli avgjort innen «rimelig tid».

— Vi har fått gjennomslag om at grunnlaget for erstatning er til stede. I løpet av tre-fire måneder bør alt være avgjort, sier han.

TORT OG SVIE: Geir Sælevik er definitivt frikjent for alle forhold. Nå starter kampen mot staten.ARKIVFOTO: OVE A. OLDERKJÆR