GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no København

— Dersom EU gjør alvor av sine planer om å teste alle storfe eldre enn 30 måneder, har jeg liten lyst til at Norge skal ligge som en øy i Europa der dette ikke blir gjort, sier landbruksministeren til Bergens Tidende.

Hanssen som, i København tirsdag, talte på en høring om matvaresikkerhet i Norden vil ikke utstede noen garanti for at det ikke finnes kugalskap i Norge.

Må teste - Selv om man i EU har vurdert det som lite sannsynlig at det i Norge finnes dyr med kugalskap tør ikke jeg garantere for at det ikke finnes. Det testprogrammet vi setter i verk til våren, vil kanskje avdekke at vi har kugalskap. Da må vi under enhver omstendighet teste alle dyr, sier Hanssen.

Høringen i regi av Nordisk Råd i København arbeider for tiltak som skal bedre matvaretryggheten i Norden. Arbeidet for slike tiltak kommer uavhengig av den truende kugalskapen, men situasjonen i resten av Europa setter likevel sitt klare preg på de tiltak en nå forbereder i Norden.

Opplever risiko - De omfattende tiltakene som iverksettes mot kugalskap i Europa ser jeg på som en plog for andre tiltak som kan bedre matvaretryggheten i Europa, sier Hanssen.

— Står den minimale helsemessige risikoen for at norske forbrukere skal bli smittet i et rimelig forhold til de kostbare tiltakene som gjennomføres?

— Jeg mener det er et rimelig forhold mellom helserisiko og tiltak. Så lenge det finnes en mulighet for smitte så er det noe med kugalskapen som gjør den spesiell. Den er ikke noe forbrukeren kan beskytte seg mot gjennom for eksempel å gjennomsteke kjøttet. Konsekvensen av smitten er katastrofal. En ren vitenskapelig tilnærming er ikke tilstrekkelig. Den opplevde risiko er like viktig.

Trygghetsforsprang Norge er det land i Europa der risikoen for å finne kugalskap er aller minst. Likevel mener Bjarne Håkon Hanssen det er viktig at Norge følger opp de tiltak som gjennomføres i EU.

— Norge har et trygghetsforsprang på EU. Gjør vi det samme som dem, beholder vi dette forspranget. Det er bra for forbrukerne fordi disse kan ha tillit til norske landbruksprodukter. Dermed er det også bra for næringen som er avhengig av forbrukernes tillit, sier landbruksministeren.

Landbruksminister Bjarne Haakon Hansen (nærmest)tok til orde for å teste alt norsk storfe eldre enn 30 måneder på Nordisk råds høring om matvaresikkerhet. Foto: Henrik Ole Jensen / SCANPIX