Samtidig skjerper myndighetene kravene til pølsenæringen etter de siste dagenes medieoppslag. Innen 1. mars skal tiltaksplanen for kugalskap i Norge være klar, skriver Aftenposten.

En tilsvarende plan for informasjonsstrategi skal være klar 1. april. Beredskapsgruppa, som ble oppnevnt i romjulen og hadde sitt første møte tirsdag, består av representanter for Veterinærtilsynet, Dyrehelsetilsynet, Næringsmiddeltilsynet (SNT) og Landbrukstilsynet, i tillegg til observatører fra Landbruksdepartementet.

-Vi skal vise størst mulig grad av åpenhet, både om det vi vet og om det vi ikke vet, sier avdelingsdirektør Dag H. Reknes i Landbruksdepartementet.

SNT presiserte onsdag overfor kjøttbransjen at det ikke er tillatt å bruke storfetarmer fra EU eller EØS-området til produksjon av pølser, eller å selge pølser der slike tarmer er brukt.NTB