— Det dreier seg om tilfeller der pasienter må sendes til utlandet på grunn av manglende kompetanse i Norge, sier spesialrådgiver Gry Kolås i Helse Vests enhet for utenlandsbehandling.

Den ferske årsrapporten for helseregionenes Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling viser at 30 prosent flere nordmenn søkte om behandling i utlandet i 2010 enn året før. Men tallene er relativt små: Det var 404 personer som søkte, men bare 271 som fikk innvilget søknadene sine.

Mulig samarbeid

Avansert kreftbehandling for både barn og voksne topper listen over ting vi ikke klarer å behandle her i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå om en av disse metodene, protonstrålebehandling, skal tilbys i Norge.

— For barn som trenger strålebehandling vil det nesten alltid være en fordel å bruke protonstrålebehandling, sier prosjektdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet.

Årsaken er at denne typen stråling er mer skånsom mot det friske vevet rundt svulsten. Det kan redusere risikoen for langtidsskade.

— Dette er spesielt viktig hos for eksempel barn der man stråler mot hjernen, sier avdelingsoverlege Olav Mella ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Bare mellom 20 og 30 pasienter fikk akkurat denne behandlingen i fjor. De ble sendt til Uppsala i Sverige. Nå planlegger svenskene et eget senter for denne typen behandling, som Norge trolig skal være med og investere i.

— I løpet av en femårsperiode tror vi at mellom 1000 og 1500 nordmenn kan ha nytte av protonstrålebehandling årlig. Vi tror at Norge kan få dekket sitt behov gjennom dette senteret, sier Aarseth i Helsedirektoratet.

54 millioner

Den andre kreftbehandlingen Norge ikke tilbyr kalles lutetiumbehandling. Det er en radioaktiv isotopbehandling som kan virke på en helt spesiell form for kreftsvulst. Det er en sjelden type svulst som utgår fra mage- og tarmregionen.

— Denne behandlingen kan gi en betydelig tilbakegang og bedring av symptomene som svulsten gir, sier Olav Mella ved Haukelands kreftavdeling.

Behandlingen er lindrende, ikke helbredende.

Også denne avanserte behandlingen kan bli tilgjengelig i Norge, opplyser fagdirektør Baard Christian Schem i Helse Vest.

— Det blir ikke nødvendigvis et tilbud i Helse Vest. Det blir trolig et nasjonalt tilbud som departementet må bestemme seg for. Vi snakker om 40 til 50 pasienter i året, sier Schem.

Det kostet i fjor drøyt 54 millioner å sende 271 pasienter til utlandet.