Det opplyser daglig leder Georg Eide i Eide Marine Services AS til NTB. Fryseskipet "Green Ålesund" grunnstøtte og sank ved Bleivik nær Haugesund 15. desember i fjor. Skipet hadde da 3.200 tonn fisk om bord.

Eide Marine Services AS har fått i oppdrag av Statens forurensningstilsyn (SFT) å fjerne fiskelasten og vraket innen 16. mai. Vraket må heves i to operasjoner, og forskipet skal heves først og slepes til Høylandsbygd i Kvinnherad kommune. Deretter vil akterskipet bli hentet opp.

— Alle forberedelser til hevingen er gjort, forteller Eide.

Han understreker at selskapet er klar til å gå i gang med første del av hevingsoperasjonen straks det kommer varsler om stabilt godt vær over en tre-firedagersperiode.

Fisken om bord skal hentes ut og håndteres miljømessig forsvarlig av ansatte ved Norway Food i Skånevik. Fisken skal kvernes og Eide Marine Services har søkt om å få tilbakeføre fisken til et område med vanndyp på over 1.000 meter nordvest for Svinøy på Nordmøre.

(NTB)