Bedrifter har muligheten til å kjøpe og selge utslippskvoter for klimagassen, og da nyheten lekket ut før helgen, falt prisen per tonn CO2 kraftig: Tallene viste at det var mindre rift om kvotene enn markedet hadde forventet. Finnene hadde for eksempel bare brukt tre fjerdedeler av sine.

Tallene tyder på at EU har vært rause i kvoteutdelingen, og slik gjort det vanskeligere for seg selv å nå Kyoto-målene om å kutte utslippene av CO2 med åtte prosent fra 2008 til 2012

Totalt slapp EU ut 63,6 millioner tonn mindre CO2 enn kvotene tillot.

Prisen per tonn CO2 har vært svært ustabil, og steg i går med 80 prosent, til 136 kroner. Årsaken var ifølge analytikerne blant annet en forventning om at europeiske regjeringer nå vil stramme kraftig inn i kvotene. Tyskland kunngjorde at de vil inndra kvoter for 12 millioner tonn CO2.

Også kraftprisene på kraftbørsen Nord Pool steg etter at nyheten ble kjent.

Norge er ennå ikke med i EUs CO2-kvotesystem, men har vårt egne nasjonale system. Også i Norge var det i fjor kvoter for 275.000 tonn som ikke ble brukt.

Norge skal etter planen inn i EUs system, men det er uviss når dette kan la seg gjøre. Det må skje via EØS-avtalen, og da må også Island og Liechtenstein bli med — noe islendingene så langt ikke har vært interessert i.

I går innledet mer enn 10.000 fagfolk og offentlige tjenestemenn et møte i Bonn vest i Tyskland for å drøfte klimaarbeidet etter 2012. Da utløper nemlig den nåværende fasen av Kyoto-avtalen.