Hun er en av de mange Helga Sellevold i Kamp for de eldre har fått henvendelse fra etter at Høyre, KrF, Venstre og Frp i desember vedtok at minstepensjonister med mer enn 50.000 i formue ikke skal få kommunal bostøtte.

Sivil ulydighet

550 personer, i hovedsak eldre, mistet bostøtten etter bystyrets vedtak. En harmdirrende Sellevold oppfordret i Bergens Tidende før jul de eldre til å ta pengene sine ut av banken.

— Etter at jeg gikk ut og manet til sivil ulydighet har ikke telefonen stått. Jeg har fått en rekke henvendelser fra fortvilte eldre eller deres pårørende. Det flertallet i bystyret oppnådde med dette vedtaket var å spre angst og ødelegge en jul for mange eldre.

Det verste Helga Sellevold har sett så langt er den over 90 år gamle minstepensjonisten som bor i en kommunal servicebolig. I høst ble hun varslet om at leien skal reguleres opp til såkalt gjengs leie, for kvinnens vedkommende fra under 2000 kroner til over 5400 kroner.

Brevet om den kraftige leiereguleringen inneholdt et lite håp.

«Det understrekes at eventuell kommunal bostøtte kommer til fradrag i den månedlige leien.»

— Hun søkte om bostøtte, men i et brev datert 16. desember - de sto parat og sendte alle brevene dagen etter bystyrets vedtak - kom avslaget, forteller Sellevold.

Brevet inneholdt følgende begrunnelse:

«Deres søknad om kommunal bostøtte avslås da husstandens formue overstiger grensen på 50.000 kroner.»

Tapper formuen

Kvinnens formue overstiger 50.000 kroner, men det er ikke med så mange tusen kronene. Sellevold mener inntektsgrensen er hensynsløs.

— 50.000 kroner er ikke mer enn man trenger til begravelse og til å stelle graven i 20 år fremover. For de eldre er det en æressak. Man skal ikke overlate til andre å betale for begravelsen.

At en minstepensjonist med drøyt 8000 kroner i måneden må tappe av formuen for å betale husleien er hun ikke i tvil om. Dyr strøm, telefonutgifter, mat og andre faste kostnader gjør det tvingende nødvendig.

— Mener bystyret at man skal betale 5400 kroner i husleie når du har drøye 8000 kroner i måneden å leve får?

Etter at telefonene begynte å strømme inn, har Sellevold kontaktet både byråd for helse og sosial Trude Drevland og byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen. Sistnevnte styrer boligkontoret, som har ansvar for bostøtten.

— Jeg kan ikke begripe at disse har tenkt over konsekvensene av budsjettforslaget sitt da dette ble fremmet i fjor. Og at Frp har vært med på dette, det skjønner jeg ikke. Liv Røssland kan ikke ha visst hva hun gjorde, antar Sellevold.

Mister statlig bostøtte

Samtidig som bystyret vedtok endringer i den kommunale bostøtten ble også den statlige lagt om. Dette kan slå dobbelt uheldig ut for de eldre.

— Jeg skjønner politikerne sliter etter alle sine tapsprosjekter, men det er absolutt ikke de syke og svake som skal betale regningen. Samtidig bevilger den politiske eliten seg tusener lønnsøkninger. Da kan de ikke forvente seg å beholde tilliten.

— Hvilken rettsbeskyttelse har disse gamle når Bergen kommune kan omskrive sine rettighetsregler akkurat som det passer systemet? spør Helga Sellevold.