Barna utsettes på denne måten for tidlig hjertesykdom, ifølge amerikanske forskere. Av en studie, gjengitt i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet Circulation, fremgår det at det er viktig å være sikker på at spedbarn og yngre barn ikke legger på seg for hurtig.

Mates med forsiktighet

— Vi barnespesialister oppmuntret ofte til at spedbarn med lav fødselsvekt skal ta igjen vekten, men vi visste ikke om at dette ville føre til høyere blodtrykk senere i livet hos disse menneskene, uttalte dr. Catherine Law ved universitetet i Southampton, som ledet forskningsarbeidet.

Forskergrupper i Southampton fant ut gjennom en rekke studier at spedbarn som veide under 2,5 kg ved fødselen vokste opp og fikk en rekke forskjellige hjerteproblemer. Forskerne undret på om dette med å gjø opp disse spedbarna etter fødselen, som leger ofte oppmuntrer mødrene til å gjøre, i vanvare førte til høyere blodtrykk og høyere risiko for hjertesykdom hos disse barna.

Påvirker blodtrykket senere

For å finne ut dette, studerte de 346 britiske menn og kvinner i aldersgruppen 22 år som hadde fått målt vekt og høyde fra fødselen til de var 10 år.

— Vi fant at lavere fødselsvekt og større vektøkning i tidsrommet mellom ett og fem år var knyttet til høyere systolisk blodtrykk tidlig i voksen alder, ifølge dr. Laws forskningsgruppe. Under vårt arbeid fant vi at det høyeste blodtrykket ble funnet hos menn og kvinner som hadde lav fødselsvekt men som la på seg mest vekt i tidlig barndom. Barn som har større kroppsmasse har større sannsynlighet for å bli fete som voksne, noe som har med folkehelsen å gjøre.

Spedbarnsalderen kritisk

Dr. Law kunne ikke finne at spedbarn under ett år som hadde lagt hurtig på seg hadde tilbøyeligheter til høyt blodtrykk.

Men en studie publisert i tidsskriftet Pediatric i februar viste at de spedbarn som la mest på seg i løpet av de fire første levemånedene hadde større anlegg for fedme som barn.

Tidlig spedbarnsalder synes å være en kritisk periode for etablering av fedme. Spedbarn dobler sin fødselsvekt i løpet av de første fire til seks månedene, så dette kan være en periode hvor vektreguleringen etableres, ifølge dr. Nicola Stettler ved barnesykehuset i Philadelphia, som ledet denne studien.

Hans gruppe fant at spedbarn som la på seg rundt 100 gram mer enn normal vekt hver måned hadde 25 prosent større sjanse for å bli overvektige i sjuårsalderen.

Brystmelk er tingen

Dr. Stettler sier at der er en lett måte å forhindre at spedbarn hurtig får for høy vekt. Man kan følge anbefalingene fra det amerikanske akademi for barnespesialisters retningslinjer. Disse retningslinjene anbefaler spedbarn ingenting annet enn brystmelk opp til seksmåneders alderen, for deretter å sakte tilføre fast mat og fortsette med brystmelk ut det første året.

AMMING: Mormelk er sunt i passelige mengder.
Arkivfoto: Scanpix