Våre undersøkelser rokker ikke ved det store bildet at maten vi spiser er trygg. Men det skal heller ikke underslås at det er problemer både med norskproduserte og importerte matvarer, sa han da Næringsmiddeltilsynet i dag presenterte sine analyser og resultater for de to siste årene.

Problemene dukker ikke bare når det gjelder eksotiske varer fra fjerne himmelstrøk. Kvaliteten på norske matpoteter var ikke god i fjor. Det ble blant annet funnet for høye verdier av plantegiften glykoalkaloid. Næringsmiddeltilsynet er derfor beredt til å tvinge bransjen til å etterkomme regelverket, blant annet ved å vurdere forbud mot salg av produkter som ikke følger reglene.