I februar måtte 190 nye leger stå på venteliste fordi de ikke fikk turnusplass. Denne gangen ser det ut til at over 100 leger må stå i kø et halvt år før de kan starte på sin yrkesutøvelse.

— Over 500 personer er påmeldt til 391 turnusplasser. Selv om noen trekker seg, hovedsakelig utenlandske leger, blir det likevel altfor mange som ikke får plass, sier tidligere leder i Norsk Medisinstudentforening Torstein Schrøder Hansen til NTB.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har vedtatt at 50 plasser i sentrale områder, spesielt i Østlandsområdet, ikke skal fordeles i første omgang, men holdes tilbake. Dette er av distriktspolitiske hensyn, slik at alle turnuslegeplasser i distriktene skal bli besatt.

Men Schrøder Hansen mener dette tiltaket er unødvendig når det er lange ventelister, fordi alle turnusplassene likevel vil bli fordelt.

- Bekymrer oss

— Det bekymrer oss veldig at så mange må stå på venteliste. For et halvt år siden endte 192 nyutdannede leger på venteliste uten noe tilbud. De må skaffe seg en midlertidig lisens og søke for å få et halvt års vikariat. Men vi mener det er lite heldig at turnustjenesten ikke står i direkte forbindelse med grunnutdanningen, sier Schrøder Hansen.

Antallet medisinstudenter har økt de siste årene, mens det er vanskelig å øke antallet turnusplasser. Det er stadig flere som studerer medisin i utlandet, spesielt i Øst-Europa.

— Ventelistene kommer bare til å øke i tiden fremover. Det kommer cirka 1.000 nye medisinstudenter hvert år, i tillegg til at en del utenlandske leger også søker turnustjeneste i Norge. Det er bare cirka 800 turnusplasser tilgjengelig, påpeker Schrøder Hansen.

For mange leger?

Leder i Yngre legers forening og visepresident i Legeforeningen Per Meinich stiller spørsmål ved om det ikke utdannes for mange leger i Norge i dag.

— Nå har vi en lege per 220 mennesker, men med den utdanningstakten myndighetene har i dag, vil vi få en lege per 80 mennesker i Norge. Er vi blitt så syke at vi trenger alle disse legene, spør han.

Medisinstudentforeningen er en del av Den norske lægeforening og Legeforeningen støtter helt og fullt medisinerstudentenes standpunkt når det gjelder turnustjenesten.

— Vi mener helsemyndighetene setter distriktspolitiske hensyn foran det faglige. De rekrutterer turnusleger til stedet der de sliter med å rekruttere andre leger. Dette går ut over veiledningen som er helt nødvendig for at turnustjenesten skal bli en god faglig praksisperiode for en nyutdannet lege, sier Meinich til NTB.

Han mener at myndighetene kutter på de stedene der det er attraktivt å være for å presse de nyutdannede ut i distriktene.

Det er en skjevhet i antallet nyutdannede leger i vår- og høstsemesteret. Langt flere er ferdig utdannet til å begynne turnustjenesten om høsten. Hittil har man så vidt klart å få de som står på venteliste fra høsten av og de nyutdannede i desember med på turnuslistene i februar. Men nå er så mange blitt ferdige i høstsemesteret, at det også her blir lange ventelister.

— Situasjonen er urovekkende. Det faglige må være det viktigste i turnustjenesten. Vi har jo forskrifter for turnustjenesten, og der står at det en turnuslege ikke må jobbe alene. Men det finnes steder i Norge, der denne forskriften i dag brytes, sier Meinich.