RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noI Hordaland risikerer derfor flere kommuner at byggeprosjekt for nye omsorgsboliger eller sykehjem utsettes eller aldri blir gjennomført som planlagt.Dette gjelder blant annet flere store prosjekt, som tilbygg og ombygging av Bergen Røde Kors Sykehjem og Fyllingsdalen sykehjem. En uviss skjebne venter også planlagte prosjekt i blant annet Askøy, Sund og Kvam kommune. Bekymret fylkesmann Fylkesmann Svein Alsaker innkalte i går representanter for kommuner som kan bli rammet til et orienteringsmøte. Kommunene håpet at det skulle ligge mer penger til nye sykehjemsbygg i revidert nasjonalt budsjett. Men de ble sørgelig skuffet. Fylkesmann Alsaker legger ikke skjul på at han er bekymret. Han forklarer årsaken til pengeknipen staten påfører Hordalandskommunene slik:— Kvoten som Hordaland har fått tildelt til byggeprosjekt gjennom Husbanken er for liten. Det skyldes to forhold. Det ene er at andelen eldre i fylket er forholdsvis stor. Dessuten har de store kommunene brukt lang tid på å utarbeide planene. Slik det ser ut kommer de rett og slett for seint til møllen.- Blir ikke Stortingets rammer for eldrepakken utvidet, har vi ikke mulighet til å få bygget ut mer enn halvparten av prosjektene, sier han. Kommuner med flest eldre over 80 år vil bli prioritert. Spaden i jorden Bergen Røde Kors Sykehjem er blant sykehjemmene som står i ventekø for om- og utbygging.Sykehjemmet ytterst i Sandviken har planene klare for et nybygg med 60 ensengsrom og et ombyggingsprsojekt som vil gi 114 ensengsrom, alt kostnadsberegnet til 223 millioner kroner. Spaden kan settes i jorden når som helst. Bare godkjenning for lånetilsagn i Husbanken mangler.Nå krysser direktør Britt Hysing Dahl fingrene og håper at de bevilgende myndigheter skal komme sykehjemmet i møte. Ravnanger vil berolige - Vi har et glimrende prosjekt og har fulgt alle frister. Dessuten har vi gjennom mange år hatt pålegg fra fylkeslegen om å utbedre toalettene. Utbyggingen kan bare ikke utsettes, sier hun Eldrebyråd Kristin Ravnanger i Bergen kommune vil heller ikke se for svart på situasjonen.- Fristene har vært korte. Men jeg har funnet en lysning i kommuneproposisjonen. Regjeringen varsler der at eldrepakken skal gjennom føres og at det skal komme tilleggsbevilgninger, sier hun.