Ifølge FNs prognoser kan havoverflaten komme til å stige med opptil 60 centimeter i forhold til nivået som var i 1980-1999. Stigningen vil fortsette i mange hundre år og kan til sammen komme opp i mer enn en meter selv ved stabilisering av klimagassene i atmosfæren ved 2100. Dette skriver forskning.no.

Sammen med økt risiko for ekstremvær og voldsomme stormer gjør det stigende havnivået at StatoilHydro nå vurderer å heve dekket på sine nye plattformer med en meter.

Samler værdata

— Prognosene viser at ekstremstormer vil opptre hyppigere enn før og at de blir verre. Vi vil da kunne få en bølgehøyde som slår opp over dekket på plattformene slik de er utformet i dag. For å unngå dette vurderer vi om dekket må ligge høyere enn det har gjort hittil, sier informasjonsdirektør for teknologi og ny energi i StatoilHydro, Gine Wang.

Dagens oljeplattformer er designet for å tåle svært mye vær. De skal overleve de mest ekstreme stormene som statistisk inntreffer hvert 100. år og hvert 10.000. år og bølgehøyder på 15-15 meter. Likevel kan klimaendringene gjøre det nødvendig å endre utformingen.

Enhet for plattformteknologi og marine undersøkelser i StatoilHydro følger utviklingen nøye.

— Vi vurderer klimaendringene kontinuerlig. Rapprten fra FNs klimapanel blir analysert og lagt inn i planleggingen av nye plattformer. Vi har også samlet inn en mengde data fra de siste 20 årene og bruker dette aktivt, sier Wang.

Må skiftes etter 40 år

Normal levetid for en plattform er cirka 30 år. Mange av dem som er i drift har ti år igjen før de må skiftes ut eller oppgraderes.

— Vi ser ikke at det er behov for å endre dekket på de plattforemene som allerede er i drift, sier Wang.

Ifølge ekspertene vil det ikke bli dyrere å lage høyere plattformer enn det som er dagens standard.

— Det blir ingen stor økning i kostnaden på nye plattformer dersom vi velger å heve dekket. Kostnaden er stort sett knyttet til materialet vi bruker, sier Wang.

Hun understreker at det ennå ikke er bestemt å kravene til dekkhøyden på plattformene, men at dette er et tiltak som blir vurdert fortløpende.

Ikke nytt regelverk

På samme måte som StatoilHydro driver Petroleumstilsynet med kontinuerlig overvåking og analyse av værsituasjonen på norsk sokkel. De har foreløpig ikke konkrete planer om å endre kravene til utforming av plattformene, men utelukker ikke at dette kan bli aktuelt.

— Vi skal ha gode marginer for hva innretningene tåler. All ny kunnskap om vindstyrke og bølgehøyde tas inn i løpende vurderinger. Regelverket er funksjonelt og det kan alltid bli justeringer, sier pressetalskvinne Inger Anda.

Petroleumstilsynet opererer med krav til et visst antall meter mellom stille hav og det nederste dekket. Dersom havnivået stiger vil dette regulere seg selv, uten at det blir nødvendig med nye regler. Men plattformene må likevel ha et høyere dekk for å tilfredstille regelverket.

IKKE HØY NOK: Når havet stiger og ekstrembølgene raser er det ikke sikkert at TROLL A plattformen lenger holder mål.