Ombudet får stadig henvendelser fra forbrukere som reagerer på bøtenes størrelse. Bøter opp mot 700 kroner eller mer er ikke uvanlig.

— I mange tilfeller ser vi at sanksjonen ikke står i rimelig forhold til overtredelsen. Dette må nå reguleres slik at parkeringsselskaper ikke kan ilegge store kontrollavgifter for små overtredelser, sier fungerende forbrukerombud Gry Nergård.

Det er spesielt ved mindre alvorlige overtredelser at en høy kontrollavgift oppfattes som urimelig.

— Vi ser særlig at det reageres der forbruker har glemt å trekke lapp ved gratisparkering og der forbruker faktisk har betalt for parkering, men marginalt oversitter tidsfristen. I slike tilfeller står ikke en kontrollavgift på 700- 800 kroner i rimelig forhold til overtredelsen, sier Nergård.

Samferdselsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang med tanke på et nytt felles regelverk for offentlig og privat vilkårsparkering. Forbrukerombudet har i dette arbeidet pekt på at de høye gebyrene slår urimelig hardt ut i mange tilfeller og at satsen for ordinære overtredelser derfor ikke bør settes for høyt, heter det i en pressemelding fra Forbrukerombudet .

Hva mener du om størrelsen på parkeringsbøtene?