Forsvaret sier det nå blir umulig å nå målet om å ha syv prosent kvinner i landets væpnede styrker innen 2005.Det ser ut til at trenden igjen er at kvinner velger tradisjonelle kvinneyrker, sier sjefen ved Forsvarets rekrutteringsavdeling, orlogskaptein Arne Nilsen, til NRK.