– Det er først og fremst hjelpepleiere det er i ferd med å bli mangel på. Tannleger var det mangel på fra før, og bedre blir det ikke. Knapphet på sykepleiere og leger er først ventet på lengre sikt, ifølge Arbeidsdirektoratets analysesjef, Hans Kure.

Bare innenfor de naturvitenskapelige yrkene og undervisning er ledigheten lavere. Den totale ledigheten var 3 prosent ved månedsskiftet.

– Vi regner med at det blir mangel, og økende mangel utover året, sier Kure om tilbudet på hjelpepleiere. Vi ser at det offentliggjøres mye mer ledige stillinger i pleie— og omsorgssektoren, og vi tror at det første vi vil få mangel på, er hjelpepleiere, sier Kure.

Aetat satser ikke på å hente inn hjelpepleiere fra utlandet.

– I første omgang må vi mobilisere de ressurser vi har innenlands, sier Kure. Han sier Aetat vil arbeide med å kvalifisere og tilrettelegge for at de som er registrert ledige og de som er på yrkesrettet attføring kan gå inn i omsorgssektoren.