Det er landets elever som selv har utført målingene av CO2-nivået ved hjelp av måleutstyr utdelt fra NILU, skriver Aftenposten.

I alt ble luftkvaliteten målt i til sammen 1085 klasserom fordelt på 688 skoler. I sju prosent av klasserommene ble det målt uakseptabel dårlig luft.

De dårligste arbeidsforholdene har elevene i Østfold, mens elevene i Oslo har det best. I Finnmark og Hedmark har bare 65 prosent av skolene ventilasjonsanlegg.

CO2-konsentrasjonen bør ikke overstige en grense på 1.000 ppm, 1.800 mg CO2 per kubikkmeter luft. Gjennomsnittet for skolene lå på 1175 ppm.