• Jeg er sjokkert over hva jeg så og opplevde i Sellafield. Det er rett før jeg blir miljøaktivist, sier varaordfører i Sund, Sigrun Sangolt Natås.

ATLE ANDERSSON

Tirsdag besøkte hun Sellafield sammen med et tjuetall norske kommune— og fylkespolitikere. Også stortingsrepresentant Steinar Bastesen fra Kystpartiet var med i delegasjonen.

Sangolt Natås og flere andre deltakere på turen sier til BT at de følte seg mistenkeliggjort og uønsket da de besøkte området rundt atomanlegget.

— Vi måtte levere inn passene våre og ble fotfulgt av sivilkledde vakter da vi gikk på utsiden av piggtrådgjerdene rundt anlegget. Det var helt tydelig vi var uønsket, sier Sangolt Natås. Samme inntrykk sitter spesialkonsulent Anne-Gro Ullaland i Hordaland fylkeskommune igjen med etter å ha deltatt på turen. Det var den norske StopSellafield-aksjonen som arrangerte reisen.

Den norske gruppen besøkte opplevelsessenteret til British Nuclear Fuels på Sellafield. - Et propagandasenter for å indoktrinere besøkende, er karakteristikken Sangolt Natås gir av senteret. Hun sier det gjorde sterkt inntrykk å høre beretninger fra Sellafield-motstandere om den radioaktive forurensningen av Irskesjøen, om fugler som blir skutt og behandlet som spesialavfall og om forurensning av grunnvannet utenfor anlegget.

Nå vil varaordføreren, som også er nestleder i det nye partiet Demokratene, arbeide for å øke trykket mot britene for å få stanset technetium-utslippene som også når norskekysten.

— Regjeringen og miljøvernminister Børge Brende har gjort en god jobb med å presse Storbritannia, men vi må klore oss fast i Tony Blair for å få myndighetene i landet til å stanse denne miljøkriminaliteten. Dette handler om matfatet vårt og om vi også i fremtiden skal kunne presentere norsk sjømat som trygg og ren. For en kystkommune som Sund som har levd av havet i århundrer, er kampen mot atomutslippene en absolutt nødvendighet, sier Sangolt Natås.

Hun mener også det norske oljefondet må trekke ut investeringer i atomselskaper som bidrar til å holde i live det omstridte gjenvinningsanlegget i Nordvest-England.