På fredag sa nyvalgt leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, at han ikke ville la seg styre av meningsmålinger i spørsmålet om hvorvidt Stortinget skal stille en statsgaranti for et OL arrangement i Oslo.

— Jeg mener å huske at målingene også var negative før Lillehammer-OL i 1994. Et OL er ikke bare et to ukers idrettsarrangenement. Det handler om både folkehelse og infrastruktur, sa Støre.

Han er ikke alene om å mene dette. Til Bergens Tidende i juni uttalte generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, at stemningen i folket ofte snur etter at et slikt arrangement faktisk blir gjennomført.

— Erfaringene fraOLpå Lillehammerog VM på ski i Oslo i 2011 viser at det ofte er skepsis i den norske befolkning før mesterskapene, men at holdningen snur når folk ser at dette er arrangementer som skaper begeistring, og som de fleste kan ta del i, sa han.

Både Idrettspresident Børre Rognlien og styremedlem i Norges Idrettsforbund Tom Tvedt har i de siste månedene kommet med tilsvarende utsagn i henholdsvis Klassekampen og Stavanger Aftenblad.

70 prosent for

Problemet med denne argumentasjonen er bare det at et søk i mediearkivet Atekst viser at de fleste meningsmålingene i årene før OL på Lillehammer viste at et flertall i befolkningen var tilhengere av et OL arrangement.

I 1988 gjorde Scan-Fact en nasjonal meningsmåling for VG som viste at 70 prosent av befolkningen mente det var positivt dersom Lillehammer skulle få OL. Bare 10 prosent mente det var negativt.

— Dette er veldig overraskende tall, og ikke minst pinlig for OL-tilhengerne, sier OL-motstander og tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund.

Den eneste meningsmålingen som viste et flertall mot et OL-arrangement, er en lokal meningsmåling fra Lillehammer-området, gjennomført like før arrangementet av Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer.

- Alt må sjekkes

Kommentator på Minervanett.no, Jan Arild Snoen, etterlyste på Twitter tidligere i uken hvilke meningsmålinger OL-tilhengerne refererte til. Da han ikke fikk svar, undersøkte han selv saken grundig, og la på tirsdag ut en sak på Minervanett hvor han konkluderer med at det rett og slett ikke er hold i påstanden om at folket var negativ til et OL på Lillehammer.

— Det kan virke som om det har blitt skapt en oppfatning om at folk var negative til OL før Lillehammer skulle arrangere lekene, og at dette har blitt videreformidlet ukritisk av flere av tilhengerne, sier Snoen.

Han stoler ikke så mye på det som kommer fra idretten selv i denne saken.

— Jeg har ingen tiltro til Norges Idrettsforbundd i denne saken og det de sier. Alt, alt, alt må sjekkes, sier han.

- Vil drepe betydningen

Han tror bakgrunnen for å skape et inntrykk av at folk også var negative før Lillehammer OL, er enkel.

— OL på Lillehammer var vellykket. Folk var fornøyd i etterkant. Hvis de kan gi et inntrykk av at situasjonen er den samme nå, kan de drepe betydningen av den folkelige motstanden, sier han.

Bergens Tidende har forsøkt å konfrontere både Jonas Gahr Støre og Idrettsforbundet med tallene.

Støre er på ferie og utigjengelig for kommentar, men Astrid Huitfeldt, politisk rådgiver for Ap-lederen svarer i en epost:

"Støre tok et forbehold om at disse tallene som var referert i mediene var riktig, om er det ikke rett forholder vi oss selvsagt til de rette tallene."

Vanskelig å slå fast motstand

Kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Per Tøien, peker på den lokale målingen som ble gjort på Lillehammer like før arrangementet som en måling som var negativ. Men understreker selv at det er vanskelig å sammenligne meningsmålinger fra forskjellige tidspunkt i prosessen.

— Det var mange forskjellige målinger, med forskjellige resultat. Det er det eneste vi kan si sikkert er at folkemeningen var spredt. Hvem er da bedre til å avgjøre enn de som er valgt til å ta beslutninger? sier han.

Han er imidlertid enig i at det er vanskelig å slå fast at folket var i mot OL på Lillehammer i forkant av arrangementet, basert på de målingene som finnes.

Tror på nei

Jan Arild Snoen i Minerva påpeker at statsgarantien for Lillehammer ble gitt i 1985, og at det i forkant av denne beslutningen, så langt han har klart å se, bare finnes tre målinger, hvor bare en var nasjonal. Disse var alle positive til OL.

Statsgarantien som ble gitt i 1985 var på 1,7 milliarder kroner. I etterkant av at Lillehammer ble tildelt arrangementet ble denne oppjustert til 9 milliarder kroner.

Han er imidlertid ikke sikker på om det blir en statsgaranti, og med det et mulig OL i Oslo.

— Jeg tror det er større sjanse for et nei, enn et ja. Det er vanskelig å se at en regjering som trenger å gjøre rom på budsjettene, vil gå for noen som både befolkning, velgere og støttepartiene er mot.

Jeg ser ikke den politiske logikken i det, gitt at den politiske logikken er å gjøre populære ting og bli gjenvalgt, sier han.

GRUNDIG GJENNOMGANG: Kommentator Jan Arild Snoen fra Minervanett har gått gjennom alle meningsmålingene fra før OL på Lillehammer.
BT