Meningsmålingen, utført av MMI for Dagbladet, viser at hele 74 prosent av folket mener det er riktig av Norge ikke å velge side i konflikten mellom Israel og palestinerne.

— Det er lang tradisjon i Norge for ikke å være partisk i vår Midtøsten-politikk. Jeg tolker undersøkelsen dit hen at folket støtter den linjen regjeringen har lagt seg på, sier Jagland.

På spørsmål om hvem de selv støtter i konflikten svarer 17 prosent at de støtter palestinerne, mens 9 prosent er på Israels side. Det store flertall, 67 prosent, sier de ikke støtter noen av dem.

Jagland mener støtten til palestinerne markere et skille i norsk opinion.

— Jeg har merket meg at mange har stor sympati for palestinerne, hvilket også regjeringen har, sier Jagland.

Undersøkelsen viser også at 43 prosent helhjertet støtter opp om at Norge påtar seg meklingsoppdrag internasjonalt, og at 70 prosent mener Norge bør delta i fredsbevarende operasjoner. Men til tross for oppslutningen om politikken, gjør utenriksministeren selv det så som så i undersøkelsen.

Bare 18 prosent synes Jagland gjør en god jobb, 16 prosent synes han er dårlig, mens flertallet på 58 prosent synes Jagland skjøtter jobben helt middels.

Jagland selv synes imidlertid oppslutningen om ham selv er gledelig.

— Jeg tolker undersøkelsen svært positivt. Hele 76 prosent sier seg fornøyd, sier Jagland etter å ha summert sammen prosentpoengene for "middels" og "god".

(NTB)