63 prosent av de spurte er positive til forlovelsen mellom prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, ifølge en meningsmåling fra Opinion.

Målingen avdekker også at kvinner ser med blidere øyne på forlovelsen enn det menn gjør. Mens 73 prosent av kvinnene er fornøyd med forlovelsen, svarer bare 54 prosent av mennene det samme.

Målingen, som er utført for Aftenposten, viser tydelig at den eldre generasjonen er blitt mindre skeptiske til kongeliges valg av partner.

Behn er nemlig mer populær enn det kronprinsesse Mette-Marit var på forlovelsesdagen. 64 prosent av de spurte over 60 år mener prinsessen har gjort et godt valg, 11 prosent er negative. Da kronprinsen forlovet seg, var 45 prosent av de eldre positive og 37 prosent negative.

I alt 600 personer deltok i målingen.

(NTB)