Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) og Statkraft Development AS skal arrangere møtene 21. og 22. februar.

Statkraft har søkt om å få bygge et vindkraftanlegg med inntil 33 vindturbiner nord for Langevåg i Bømlo kommune. Vindparken kan få en installert effekt på inntil 65 megawatt.

I tillegg har Statkraft planer om å bygge en vindpark ved Rolfsnes i Bømlo med en installert effekt på inntil 100 megawatt.

På møtene vil NVE orientere om den formelle behandlingen av meldingen og søknaden, mens Statkraft vil orientere om prosjektplanene.