I USA blir alle kvinner testet tre–fire uker før fødselen. De som har bakterien, blir behandlet med antibiotika under fødselen for å hindre at barnet får infeksjonen.

Gynekologforeningen i Norge åpner for at kvinner kan få både test og antibiotika også her hjemme. Men Folkehelseinstituttet ber legene om å nekte testing og medisinering av kvinner som ikke er i risikogruppen, til tross for at nyfødte utenfor denne gruppen skal være blant de åtte døde hittil i år, skriver Aftenposten.

Bare kvinner som tidligere har født barn som har fått infeksjonen, kvinner med gjentatte urinveisinfeksjoner som skyldes bakterien, de med for tidlig vannavgang eller de med infeksjonstegn eller feber i forbindelse med fødselen bør testes, mener Folkehelsa.

– Dette er vårt råd til legene. Vi må huske at cirka 20.000 gravide har denne bakterien. Og det er veldig få som får sykdommen, sier overlege Hans Blystad ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Folkehelsas utspill er likevel bare retningslinjer. Det enkelte sykehus og lege står fritt til å vurdere hva som skal gjøres. Men bekymrede kvinner må likevel være forberedt på å bli avvist, opplyser Blystad.

Noen av Folkehelsas begrunnelser er at noen kvinner kan få allergiske reaksjoner av antibiotika, og at streptokokkene kan bli resistente mot medisineringen.