Nivået av dioksiner og PCB i miljøet er gått ned de siste årene, og det gjenspeiles i en nedgang av disse stoffene i morsmelk. Fra 1986 til 1993 sank konsentrasjonene av dioksiner i morsmelk med omtrent 40 prosent, viser Folkehelsas undersøkelser.

Vil gi pekepinn Den nye kartleggingen, som ble igangsatt høsten 2000, skal undersøke om det fortsatt blir mindre av disse miljøgiftene i morsmelken.

Det er to grunner til at Folkehelsa vil ta prøver av morsmelk. For det første vil det gi en pekepinn om hvor mye miljøgifter diende spedbarn får i seg. For det andre kan undersøkelsen av morsmelk si noe om utviklingen av miljøet rundt oss.

Miljøgifter som dioksiner og PCB, er ganske utbredt i miljøet, og de samler seg opp i næringskjedene.NTB

MINKER: Fra 1986 til 1993 sank konsentrasjonene av dioksiner i morsmelk med omtrent 40 prosent, viser Folkehelsas undersøkelser. Foto: Scanpix