Hittil har mer enn 200 personer utviklet nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) som komplikasjon. De fleste er voksne kvinner.

— Tyske myndigheter jobber med å finne smittekilden. Foreløpige resultater av etterforskningen, basert på intervju med pasienten, peker mot tomat, agurk og salat som kilde, forteller Preben Aavitsland, smittevernsansvarlig i ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Fjerner grønnsaker

Fire svenske og fire danske pasienter med HUS skal være smittet under opphold i Tyskland. I Danmark har flere matvarekjeder valgt å fjerne tysk salat og spanske agurker fra butikkhyllene.

Mattilsynet arbeidet torsdag kveld med å undersøke om de aktuelle produktene er i salg i Norge.

— Vi jobber med å kontakte importører av frukt og grønt. Foreløpig er det ingenting som tyder på at noen av disse produktene finnes i norske butikker, opplyser rådgiver Torunn Stalheim Mattilsynet til NTB.

Ifølge Stalheim er det så langt ikke kommet meldinger om syke nordmenn.

Alvorlig sykdom

Undersøkelser i Tyskland tyder på at bakterien som nå forårsaker utbruddet der, er ulik de stammene som forårsaket utbruddet i Norge i 2006 og i 2009. Begge disse utbruddene førte til dødsfall i Norge.

— Man bør være ekstra oppmerksom og søke legehjelp dersom man får symptomer på EHEC-sykdom, som blodig diaré, i løpet av to uker etter opphold i Tyskland, sier Aavitsland.

Tiden det tar fra man blir smittet med EHEC-bakterien til man får diaré, er oftest tre-fire dager, men det kan ta opp til ti dager.

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av dem, som EHEC, kan forårsake alvorlig sykdom.