FOLKEDRAKT: Lokalt særmerkte klær som skilte seg fra samtidsmoten. Disse plaggene var del av en stedsbundet folkelig draktskikk med sine innarbeidete normer for utforming og bruk av klærne. Forskjellen på folkedrakter og bunader ligger blant annet i bruken. Folkedraktene var brukerens vanlige klær med graderinger fra høytidsklær til hverdagsklær. Eksempel: Samedrakt.

BUNAD: Klesdrakt som i større eller mindre grad har gjenopptatt lokale folkedrakttradisjoner. Samtidig som folkedraktene gikk ut av vanlig bruk, fikk en etter hvert en bunadsbevegelse med en bevisst målsetting om å ta opp igjen og bygge videre på de tradisjonelle bygdedraktene. Bunaden er en drakt som kommer i tillegg til brukerens vanlige klær. Eksempel: Fanabunad.

FESTDRAKT : Moderne designete klær som er inspirert av bunader, men som ikke bygger på lokale, historiske tradisjoner. Eksempel: Nordisk festdrakt og vestlandsdrakten.