Det opplyser Truls Trøan i NRP Corporate ASA. Trøan har håndtert salget på vegne av selgeren I/S Laagefjeld. Trøan sier kjøpet er skjedd på den måten at Hermansen har overtatt samtlige andeler I/S Laagefjeld.

Han sier Hermansen er naturinteressert og opptatt av god forvaltning av eiendommen basert på samme prinsipper som de tidligere eierne har lagt til grunn.

Folke Hermansen kontrollerer Det Stavangerske Dampskipbsselskap (DSD). I Stavanger er Hermansen kjent som kulturinteressert. Nylig ga han 10 millioner kroner til nytt konserthus i byen.

Det har vært spekulert i hvorvidt Statskog var aktuell kjøper av eiendommen, men selskapet har ikke mandat til å betale mer enn 30 millioner kroner for en enkelt eiendom. Dermed var det lite aktuelt når beløpet kom opp i 111 millioner kroner.

Allmennheten har i dag rett til fri ferdsel, telting, rasting og bærplukking på eiendommen Vestre Vollene, som i sin helhet ligger innenfor grensene for Hardangervidda nasjonalpark.

Retten til jakt og fiske er imidlertid en eksklusiv grunneierrett. Allmennhetens adgang avhenger derfor av eierens velvilje og den prisen han eventuelt setter på jakt— og fiskeadgang.