Domstoladministrasjonen fryktet at folks tillit til systemet skulle svikte etter at rettssystemet i flere måneder var blitt utsatt for medietrykk knyttet til justismordene mot Fritz Moen. Men resultater fra en undersøkelse som nå foreligger, viser at Domstoladministrasjonen kan ta det med ro.

Tilliten har nemlig gjort et markant hopp oppover, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen viser at 79 prosent av de spurte har god eller svært god tiltro til rettsapparatet. I fjor var det 71 prosent som svarte det samme.

Domstoladministrasjonens direktør Knut Sæther er svært fornøyd. Til fagbladet Rett på sak sier han at selv om Moen-saken viser at det kan skje alvorlige feil, så gjøres det skikkelig arbeid i norske domstoler.

– Jeg tror dette er årsaken til den høye tiltroen som domstolene har. Den mest medieomtalte saken i nyere tid er jo NOKAS-saken, som nå er inne i sin andre runde. Den massive mediedekningen, både av tingretts— og lagmannsrettsbehandlingen, viser at norske domstoler klarer å avvikle vanskelige saker på en ryddig og ordentlig måte, sier Sæther.