Resultatet av en ny undersøkelse som Siviløkonomene har gjennomført blant 2.500 av sine medlemmer, slår fast at 57 prosent har deltatt i frivillig arbeid det siste året. Blant disse er 46 prosent frivillige ukentlig eller oftere. Ytterligere 27 prosent engasjerer seg frivillig én til to ganger i måneden, skriver Aftenposten.

Det som opptar de frivillige siviløkonomene mest er idretts— og fritidsaktiviteter. Deretter følger frivillig aktivitet knyttet til barnas aktiviteter eller utdanning. Humanitær virksomhet kommer på tredjeplass.

Undersøkelsen avliver myten om at siviløkonomer bare bryr seg om å tjene penger, mener Siviløkonomenes administrerende direktør Elisabeth Kristensen.

Undersøkelsen underbygges av tall fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor som viser at jo høyere lønn man har, jo større er sjansen for at man jobber frivillig. Det slår også Institutt for samfunnsforskning fast.

— Høy utdanning og høy inntekt øker sannsynligheten for frivillig arbeid, sier frivillighetsforsker Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning.

58 prosent av befolkningen har jobbet frivillig det siste året, ifølge instituttet.

Frivilligheten er mindre i byene enn på bygda, og minker dersom man er ufør eller ikke har arbeid.