Mens det ved utgangen av juni i 2005 var 77.278 kontantstøttemottakere, var det ved utgangen av samme måned i år 68.465 mottakere, ifølge tall fra Rikstrygdeverket.

Barne— og familieminister Karita Bekkemellem (Ap) mener tallene viser at tilgjengelighet og pris er avgjørende.

– De nye tallene viser at skremselspropagandaen fra konservative krefter gidder ikke småbarnsforeldre å høre på lenger. Når valgfriheten blir reell velger folk barnehage. Når du ikke får barnehageplass eller ikke har råd, blir kontantstøtten en kjærkommen utvei, sier hun til Dagsavisen.

Bekkemellem tror kontantstøtten vil være overflødig når målet om full behovsdekning i barnehagene oppnås.

– Når folk får velge, vil det undergrave kontantstøtten, sier hun.