I en fersk undersøkelse fra Sparebankforeningen svarer 87 prosent av de spurte at de i svært stor eller i stor grad opplever sikkerheten i nettbanken som god. Ingen av de spurte hadde svært liten eller liten tiltro til nettbanken.

– De fleste kunder vet at bankene tar sikkerheten på alvor, at det er små sjanser for svindel og at de ikke lider økonomisk tap dersom de selv ikke er å bebreide for svindelen, sier avdelingsdirektør Jan Digranes i Sparebankforeningen.