— Dette er oppsiktsvekkende. Først og fremst er det en honnør til de ansatte som jobber på sykehusene, sier divisjonsdirektør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet.

Undersøkelsen inngår i Norsk Gallups nasjonale bruker- og befolkningsundersøkelse.

Faglig dyktige

Fram til 2000 var tilfredsheten stabil, men fra 2000 til 2003 har det vært en tydelig økning i hvor fornøyde både pasienter og pårørende er etter møte med norske sykehus.

Det folk er aller mest fornøyd med, er den faglige dyktigheten til de ansatte. Hele 92 prosent av de spurte er fornøyd med den faglige innsatsen, og av disse er 70 prosent meget eller svært fornøyd.

Pasientene og de pårørende føler at de får respektfull behandling, blir møtt av et forståelig språk, og opplever at de ansatte lytter og er serviceinnstilte.

— Det kan kanskje forklares med en del organisatoriske tiltak der hensikten har vært å forbedre tilbudet til pasientene, kommenterer Guldvog.

Ventelister

Han trekker frem sykehusreformen, fritt sykehusvalg, arbeid med lokal kvalitetsforbedring og ny lov om pasientrettigheter som årsaker til at brukerne nå er blitt så fornøyde.

Norsk Gallup har spurt 6.900 personer hvorav 4.900 er pasienter eller pårørende som har brukt helsevesenet, og 2.000 er personer som ikke har benyttet helsevesenet.

Ventelistene er det folk er minst fornøyd med, men det er også blitt en bedring når det gjelder denne faktoren.