Allerede mandag morgen møttes embetsmenn på Statsministerens kontor for å diskutere den alvorlige situasjonen og hvordan Norge skal forholde seg til munn— og klovsyken.

Veterinærdirektør Eivind Liven sier til NTB at et importforbud er avhengig av hvor på kontinentet et eventuelt utbrudd av sykdommen kommer.

— Vi vil vurdere de konkrete smittetilfellene. I siste omgang er det politikerne som må fatte en beslutning om importforbud for kjøtt, sier Liven.

På møtet ble det konkludert med at det ikke er nødvendig å sette i gang ytterligere norske tiltak.

Strides om importforbud Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen sier at det ikke uten videre vil komme et importforbud dersom sykdommen når kontinentet. Det vil da blir gjort en konkret vurdering av omfang, beliggenhet og andre omstendigheter.

— Status er enn så lenge at vi ikke har et eneste bekreftet tilfelle av munn- og klovsyke på kontinentet, sier Hanssen.

KrFs parlamentariske leder Kjell Magne Bondevik og andre sentrumspolitiker er av en annen oppfatning. De mener at importforbudet bør igangsettes straks for å være føre var.

Hanssen sier at også Statens Dyrehelsetilsyn mener det bør være bekreftede tilfeller av munn- og klovsyke i land utenfor Storbritannia før de mest vidtrekkende tiltakene settes ut i live.

Embetsmennene arbeider ut fra tre scenarier.

— Det ene er at sykdommen begrenses til de britiske øyer, det andre at den sprer seg til fastlandet og det tredje er at den blir påvist i Norge, sier underdirektør Yngve Torgersen i Landbruksdepartementet til NTB.

Embetsmennene møtes igjen allerede tirsdag.

"EU bestemmer" EU-motstander og veterinærspesialist i næringsmiddelhygiene, Ivar Hellesnes, mener at det er EU som avgjør om det blir et norsk importforbud.

— Folk her i landet må ikke få inntrykk av at Norge har mulighet til å gjøre noe på egen hånd i denne saken, sier han og mener det er forklaring på hvorfor Norge nøler med å innføre et importforbud for mat. Hellesnes mener at Norge straks burde ha innført importstans da det første tilfellet av munn- og klovsyke ble oppdaget i Storbritannia.

Advarer mot trekkfugler Men det er ikke bare kjøtt som importeres som skaper bekymring. Fylkesveterinæren i Lindesnes anbefaler bøndene på Lista i Vest-Agder å ta dyrene inn fra beite. Årsaken er at trekkfugler fra England kan bære med seg smitten, melder NRK.

— Fagmiljøet har tidligere hatt mistanke om at slik smitte kan overføres med trekkfugler, derfor har jeg gått ut med denne anbefalingen, sier distriktsveterinær Karsten Kjølleberg til NTB.

NTB