Hun sier samtidig at Russland nå har vist at de er villig til å ta i bruk militære våpen i en konflikt med et naboland.

– Dette er noe vi har tatt høyde for i våre sikkerhetsanalyser, at vi kunne få denne typen konflikter. For oss understreker den utviklingen vi har sett i det siste hvor viktig det er at vi følger nøye det som skjer i Russland, sa Strøm-Erichsen i et foredrag i Bergens forsvarsforening i går kveld.

– Etterretning på høyt nivå

– Betyr det at Norge må skjerpe etterretningen mot Russland?

– Ikke skjerpe, men vi må fortsette med en etterretning på høyt nivå, slik vi alltid har hatt. Det betyr også hvor viktig det er at vi opprettholder andre miljøer med høy kompetanse og kunnskap om Russland, som for eksempel NUPI. Mens andre land har bygget ned sine miljøer med kompetanse om Russland, har vi opprettholdt våre.

Hun sa det ikke direkte, men det er tydelig at hun ser på den norske Russland-kompetansen som et aktivum når hun diskuterer utviklingen med sine kolleger i NATO.

Mer fokus på nærområdene

– De senere år har NATO hatt et sterkt fokus utenfor våre nærområder. På NATO-møtet i Vilnius i februar tok jeg opp at det nå er nødvendig med et sterkere blikk på nærområdene. Dette vil jeg ta opp igjen på NATO-møtet i slutten av denne uken, sa forsvarsministeren.

Hun gjør det også klart at Norge står last og brast med NATO i kritikken av Russland for brudd på folkeretten i Georgia, og bak kravet om at Russland må overholde den inngåtte våpenhvilen. I den spente situasjonen som har oppstått har Russland avblåst alle felles forsvarstiltak med Norge, bortsett fra samarbeid om å overvåke den felles grensen og fiskeriovervåkingen i nord.

Tyve fellestiltak i fjor

– I fjor hadde vi rundt tyve prosjekter på listen over felles tiltak, og vi hadde lignende planer for neste år. Men nå har russerne brutt samarbeidet. Vi er interessert i å få det i gang igjen, men det er de som må ta initiativet, sier Strøm-Erichsen.

På møtet i Bergens forsvarsforening fortalte hun at et av fellestiltakene siste år medførte at Haakonsvern fikk besøk av en russisk ubåt. – Det er første gang en russisk ubåt har vært der. Så vidt vi vet i hvert fall, tilføyde hun, til hørbar brumming fra salen.

– Når Russland igjen viser muskler, frykter du en ny kald krig?

– Nei, absolutt ikke. Men i tråd med at de har fått bedre økonomi, ser vi også at russerne vil bli tatt alvorlig. Putin varslet det på forsvarsmøtet i München i 2006 da han sa at «nå er vi ikke svake lenger». Og vi ser at Russland gjør det de sier. Det var en selvsikker, selvhevdende stormakt som invaderte Georgia.

Hva mener du om forholdet mellom Russland og Norge? Legg inn dine kommentarer under!

Bjelland, Håvard