De borgerlige er enige om et amnesti for asylbarna, og at Lofoten og Vesterålen ikke skal konsekvensutredes i denne perioden, ifølge Aftenposten.

Det blir også lovfestet rett til sykehjemsplass, en egen fattigdomspakke og en tiltaksplan for barn i fattige familier. Bioteknologiloven skal evalueres og alkoholpolitikken skal i all hovedsak ligge fast, skriver Aftenposten videre.

KrF skal ha fått en stor seier ved at kristendom skal inn igjen i RLE-faget.