Ved hjelp av vårt direktestudio kan du følge hendelsene på tidspunktene de skjedde natt til 9. april 1940.