• Dette er urettferdig, sier Sindre Ueland. Sammen med kameratene Sindre Dagsland og Christian Thomas Borgen står han i fare for å måtte avbryte studiene.

19-åringene ønsket å dra i militæret i sommer. Det gikk ikke. Derfor bestemte de seg for å søke om opptak ved et femårig studium i marinteknikk ved NTNU i Trondheim, selv om de i juni fikk brev om å møte ved Hærens rekruttskole i januar.

— Vi kontaktet Vernepliktsverket og forsto det slik at vi ville få tjenesteutsettelse hvis vi begynte å studere, sier Sindre Ueland.

Sa ja til studieplasser

I slutten av juli fikk de bekreftet at de var kommet inn ved NTNU, og takket ja til plassene. De flyttet til Trondheim i august.

Nå sitter de fortvilet og forvirret i trønderhovedstaden. Helt overraskende fikk de avslag på søknadene om utsettelse av militærtjenesten. De har påklaget avgjørelsen, men har ikke fått svar på ankene.

— Det verste er at saksbehandlingen trekker sånn ut. Vi skulle gjerne ha visst hva som skjer videre, sier 19-åringen, midt oppe i eksamensforberedelser.

— Vi har nok å tenke på, om vi ikke skal slåss med Forsvaret også, sier han.

Forstyrrende

— Dette går ut over studiemotivasjonen, supplerer Sindre Dagsland.

De frykter at det vil bli tungt å gjenoppta studiene etter et års avbrekk.

— Særlig matematikken er såpass vanskelig at det er en fordel med kontinuitet i arbeidet med dette faget, sier de.

De presiserer at de ikke har noe imot å utføre militærtjenesten.

— Det er tvangssituasjonen vi reagerer på. Det er et dårlig utgangspunkt når vi blir innrullert i januar. Det vil føre til at vi ikke tar med oss noen topp innstilling. Hvis Forsvaret hadde ventet med å innkalle oss, ville vi vært betydelig mer motivert for å avtjene verneplikten på et senere tidspunkt, sier Sindre Dagsland.

Klamrer seg til halmstrå

— Det gjør oss oppbrakt at forsvarsministeren nå lar alle som ble innkalt etter 1. juli, få utsettelse. Det gjør alt sammen enda mer urettferdig, sier Ueland.

De klamrer seg fremdeles til håpet om at ankene fører frem, og at de får utsettelse.

— Hver dag uten svar, sliter på, sier de.