– Det er oppsiktsvekkende lavt, mener TrygVesta. Bare fire prosent mener de bor i et område som er mer utsatt for naturskader enn landsgjennomsnittet. Samtidig har bare 13 prosent fått sjekket om huset kan være utsatt for klimarelaterte skader, ifølge meningsmålingen som Respons Analyse har utført for TrygVesta. 48.000 norske eiendommer til en verdi av 120 milliarder kroner kan bli utsatt for steinsprang eller snøskred, ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Mange boligområder er dessuten plassert slik at de ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftene til plan— og bygningsloven.