• Vi får stadig henvendelser fra frustrerte besteforeldre og andre slektninger til stoffmisbrukere.

— De føler seg motarbeidet når de oppsøker barnevernet med ønske om å få omsorgen der en narkoman far eller mor ikke makter oppgaven.

Det sier Jan Erik Thoresen, leder i Landsforbundet mot Stoffmisbruk. Organisasjonen har som mål å hjelpe og støtte pårørende til stoffmisbrukere.

— De sier til oss at de tror det innerst inne ligger vurderinger om at familien ikke er skikket, i og med at datteren eller sønnen er blitt stoffmisbruker, sier Thoresen.

— Men vi vet at stoffmisbruk også oppstår i familier som fungerer perfekt. Ungdom begynner med stoff fordi de påvirkes av venner eller av ren nysgjerrighet. Undersøkelser vi har gjort viser at påvirkning fra familien kommer svært langt ned på listen, sier han.

Thoresen mener det i for mange tilfeller er fastlåste, gammeldagse holdninger i barnevernet som ligger til grunn for at besteforeldre ikke får omsorgsrett for barnebarna.

— Familien skal ikke automatisk være førstevalg, men de bør vurderes på lik linje med alle andre, og ikke avvises fordi de er nær familie, mener han.