— Kapteinen meldte om drivstofflekkasje, og ba derfor om å få lande, opplyser direktør Tor Helge Strand ved Luftfartsverket til NTB. Han fulgte nødlandingen på Sola flyplass, og kunne konstatere at flyet med de 21 passasjerene og mannskap på fire kom vel ned.

Det var full utrykning med brannmannskaper og ambulanser da flyet foretok sin nødlanding. Strand opplyser at man fryktet for at drivstoffet som lakk fra flyet skulle antennes ved landing.

— Flyet mistet styringen, men landingen gikk likevel helt fint, opplyser luftfartsdirektøren.

NTB