Milliardene flagret gjennom gangene da forhandlingene om et budsjettforliket havarerte på Stortinget i går.

Regjeringspartiene hevdet at de hadde tilbudt Frp og Carl I. Hagen å flytte på rundt syv milliarder kroner. En kraftig irritert Carl I. Hagen avviste påstanden.

— Har ikke noe med Frp å gjøre!

— De har jo kommet med innspill som vi ikke har bedt om. Det gjelder for eksempel reformen om finansiering av barnehagene. Det innebærer å flytte på tre milliarder kroner.

— Ikke presenter det som om det har noe med Frp å gjøre! Vi har ikke noe med det å gjøre, sier han.

— Vi har bedt om reelle penger ý ikke at pengene skal flyttes fra én post til en annen. Våre krav, som beløper seg til vel seks milliarder kroner, dreier seg i hovedsak om skatte- og avgiftslettelser. Det vil ikke bidra til en øket rente. Vi ønsker bare å redusere overskuddet i statsbudsjettet fra 173 til 167 milliarder kroner, sier Carl I. Hagen.

Bergens bybudsjett

— Blir ikke Frp tatt på alvor av regjeringspartiene?

— En skulle tro regjeringspartiene forhandler om et budsjett på størrelse med bybudsjettet i Bergen. Jeg føler at de later som de lytter til oss, men at de ikke trenger å ta Frp så alvorlig, sier Carl I. Hagen.

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at han ennå ikke ser for seg nødvendigheten av å stille kabinettsspørsmål.

— Vi får avvente situasjonen og håpe at Frp finner regjeringens budsjettforslag bedre enn Arbeiderpartiets, sier Bondevik.

Turbulente uker

Med sammenbruddet i budsjettforhandlingene er Stortinget kastet ut i en turbulent situasjon, og den betraktes som alvorlig for regjeringen. Finanskomiteen skal avgi sin innstilling om statsbudsjettet den 20. november. Her vil en samlet opposisjon, fra SV til Frp, skrive inn sine egne merknader og forslag. Regjeringen vil ikke få flertall for sitt budsjettforslag i innstillingen. Den 27. og 28. november skal neste års statsbudsjett debatteres i Stortinget. Ved avslutningen av den to dager lange debatten, vil representantene stemme over budsjettet.

Kabinettsspørsmål

Ordningen er slik at det vil bli stemt over regjeringens forslag til slutt. Får ikke regjeringen flertall, kan den velge å gå av. Det vanlige er at et parti, som Frp, først stemmer for sitt eget forslag, og at de så varsler subsidiær støtte til regjeringen.

Carl I. Hagen varslet i går at «det ikke er grunnlag for at Frp gir frivillig subsidiær støtte til regjeringens forslag».

Det kan bety at han forsøker å tvinge frem et kabinettsspørsmål, slik Bergens Tidende skrev i går.

En demonstrasjon

Det vil i tilfelle bli en demonstrasjon av at regjeringen er avhengig av Carl I. Hagen og Frp. Og Hagen understreket da også i går at Frp og regjeringspartiene skal leve sammen i fire år.

Det er nettopp dette som bekymrer regjeringspartiene. Svært sentrale kilder erkjenner at det blir meget vanskelig å lose gjennom regjeringens politikk med en stridslysten Carl I. Hagen og et selvbevisst Frp som ved nesten alle korsveier vil presse regjeringspartiene til det ytterste.