Mellom statuene av Grieg og andre bergenske storheter i byparken, trives Jerad godt sammen med sin vestafrikanske venn Olta William Anoumou.

— Dette er yndlingsplassen min i Bergen. Jeg betrakter meg som bergenser og er glad i denne byen, sier lærerstudenten Jerad som kom til Norge fra Tunisia for 12 år siden. Han står på 44. plass på Arbeiderpartiets liste foran kommunevalget til høsten, og er alvorlig bekymret for trenden i norsk integreringspolitikk.

— Integrering av innvandrere har skåret seg helt fra begynnelsen. Regjeringen tør ikke sette søkelyset på det, og det vil koste dem flesk i fremtiden, sier Jerad.

Han viser til Frankrike som i dag betaler dyrt etter mislykket integrering av nordafrikansk ungdom, som nå er full av hat mot majoritetsbefolkningen.

— Jeg er meget bekymret for utviklingen med økende kriminalitet og arbeidsledighet blant innvandrere. Det vil resultere i at vi blir stemplet som tapere, sier Jerad.

Etterlyser egen komité

Han ser til Sverige og Danmark for å finne løsninger for integreringsproblemene.

— Sverige og Danmark er kommet lenger enn Norge. De har egne departement og integreringsministere. Jeg etterlyser en egen høykommissær for integrering i Norge og en egen komité som kan jobbe med integrering på Stortinget sier Jerad.

— Integrering bør institusjonaliseres. Vi må ha et sted å gå med alle problemene våre. I tillegg hadde det vært fint med en egen nasjonaldag for integrering, sier Anoumou.

— Hva med UDI og kommunenes innsats?

— UDI er bare kaos, kommer det kjapt fra Jerad. Han mener den siste tids medieoppslag skaper avstand og barriere mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen.

— Media plukker gjerne ut negative talsmenn fra fellesskapet. Vi blir sjelden hørt med våre ideer og synspunkt, føler Jerad.

Olta William Anoumou kom fra Benin for 13 år siden. Han har mastergrad i internasjonalt og humanitært hjelpearbeid, og jobber i dag som tiltakskonsulent ved et asylmottak i Nord-Norge.

— Integreringen i dag er på feil vei. Jeg mener integrering bør være tydelig, tidlig, synlig, inkluderende og romslig, sier Anoumou.

— Fra man tar første skritt på norsk jord, må man lære hvordan man lever i Norge. Hvis ikke vil vi fortsette å bo i våre lukkede huler, supplerer Jerad.

Dårlig opplæring

Han er ikke imponert over opplæringen innvandrere får.

— Bøkene som skal lære oss norsk gir et altfor harmonisk bilde. Hva som er lov og ikke lov og hvordan samfunnet fungerer, bør komme tydeligere frem, sier Jerad.

Han reagerer på voldtektssakene som har rystet kurdermiljøet den seinere tid.

— Jeg reagerer sterkt og synes det er horribelt. Kunnskapen som blir gitt er ikke god nok. Det bør stå i bøkene at voldtekt, omskjæring og tvangsekteskap ikke er lov. Man skal følge norske lover og regler når man kommer til landet, understreker Jerad.

De to kameratene har begge undervist på et kurs kalt «Norge som innvandringsland» ved Universitetet i Bergen. Nå etterlyser de flere høyt utdannede innvandrere i integreringsdebatten.

— Vi etterlyser faglig kompetanse fra minoritetenes og fra majoritetens side slik at vi kan få til en konstruktiv debatt. Det blir for enkelt å hente inn Hagen hver gang det skal diskuteres innvandring på TV2, sier Jerad.