— Det er absolutt feil medisin og vil på ingen måte motivere flere til å bli lærere. Forslaget om resultatlønn har gjentatte ganger kommet fra høyresiden, men denne diskusjonen bør legges død nå. Det er absolutt ikke noe SV vil gi tilslutning, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Lena Jensen til NTB.

Onsdag offentliggjorde NHO en undersøkelse som viser at fire av ti nordmenn opplever kvaliteten på den norske skolen som dårlig. Ifølge NHO-president Erling Øverland bør skolen lære av næringslivet og premiere de beste.

— Det er farlig når vi står foran et lønnsoppgjør å si at lærerlønna må opp, men jeg tror det er viktig at læreren får en avlønning som knytter seg til innsats og resultater, sa Øverland til NTB. Han mener lærerne må finne seg i å bli målt på innsats og resultater i klasseværelset og tror en differensiert avlønning vil øke kvaliteten på undervisningen.

Argumentasjonen vekker ingen begeistring hos SV:

— Skolen er et fellesprosjekt, og det blir helt feil å lønne noen lærere bedre enn andre basert på enkelte resultater. Det er feil signal å sende ut og ikke noe som vil bedre rekrutteringen til læreryrket, sier Jensen. Hun mener økning i timetall samt større lærertetthet vil fungere langt bedre som kvalitetshever enn differensiert avlønning.

Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland avviser også forslaget fra NHO. Hun mener lønnsforskjeller lærere imellom utelukkende bør baseres på etterprøvbare kriterier som ansiennitet, ansvar og kompetanse.