• Det er miljøvernminister Helen Bjørnøy som avgjør, ikke NVE. Derfor blir det ikke noe «gammeldags» gasskraftverk uten CO2-rensing på Mongstad.

Dette var den mildt overbærende reaksjonen fra sentrale folk i miljøbevegelsen da de i går fikk vite at Norges vassdrags— og energidirektorat, NVE, gir konsesjon til å bygge gasskraftverk uten noe krav om såkalt CO2-håndtering.

I kommentarer til Bergens Tidende gir både lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken og fagsjef i Natur og Ungdom, Erik Natvig, klart til kjenne at de legger liten vekt på innstillingen fra NVE. De får langt på vei støtte fra SVs nestleder, Audun Lysbakken som sier det slik:

— Soria Moria-erklæringen er klinkende klar på at nye gasskraftverk skal bygges med CO2-rensing. Innstillingen fra NVE er på ingen måte avgjørende. Det er Miljøverndepartementet som har det avgjørende ord, sier SV-politikeren. Han strekker seg så langt som å si at innstillingen fra NVE «er verdt en debatt».

- Overivrig statsminister

Lars Haltbrekken er kompromissløs:

— Jeg venter at Helen Bjørnøy setter foten ned og går imot NVE. Alt annet ville være et brudd med Soria Moria-erklæringen og en skandaløs avgjørelse. Jeg er likevel litt urolig, må jeg innrømme, for vi har en statsminister som er overivrig etter å bygge gasskraftverk.

— NVE åpner for en mellomløsning, ved krav om at anlegget blir bygget med tanke på senere CO2-håndtering?

— Hvis Bjørnøy aksepterer det, vil det uansett være et løftebrudd, sier Haltbrekken til Bergens Tidende.

- Jeg jubler!

Mens miljøvernerne maner til motstand, er lokale partiledere både i Arbeiderpartiet og Høyre full av begeistring over konsesjonen.

— Jeg jubler, for dette er en gledens dag! sier Lindås-ordfører Tove Brandvik (A). Selv om gasskraftverket vil føre til en midlertidig økning i CO2-utslipp er det globalt sett «et ekstremt godt miljøprosjekt» og regionalt et svært viktig industriprosjekt, understreker Brandvik som også er nestleder i Hordaland Arbeiderparti og vararepresentant til Stortinget.

Frykter energikrise

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen, som også er leder i Hordaland Ap, betegner konsesjonen som «glimrende».

— Det haster å komme i gang med bygging av dette gasskraftprosjektet uten krav til CO2-rensing i første omgang. Vi vil ellers få en energikrise her i fylket som minner mye om den i Midt-Norge. Forskjellen er imidlertid at krisen ikke skyldes økt privat forbruk av kraft, men utelukkende Troll-utbyggingen, sier Henriksen.

Han presiserer samtidig at kravet om CO2-rensing vil komme, både fordi regjeringen har forpliktet seg til det og fordi utslippene blir så formidable at det ikke er noen vei utenom.

— Hva er ditt råd til regjeringen?

— Min oppfordring til miljøvernministeren er å ikke stoppe prosjektet. Alternativet vil være kraftkabel gjennom Hardanger, som innebærer grove naturinngrep, og dessuten å basere oss på de forurensende gasskraftverkene vi allerede har i Nordsjøen, sier han.

Roe gemyttene i SV?

Lederen i Hordaland Høyre, Nils Marton Aadland, frykter på sin side at Helen Bjørnøy vil si nei «for å roe gemyttene i egne rekker.»

— Derfor vil jeg så innstendig jeg kan oppfordre arbeiderpartilederne her i fylket om å stå på og påvirke sine egne folk i regjeringen, sier Aadland.

«KLINKENDE KLAR»: Audun Lysbakken pekerpå at Soria Moria-erklæringen er «klinkendeklar» når det gjelder krav om CO2-rensing.ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG
BT