SV vil behandle flytting av de åtte statlige tilsynene hver for seg, i stedet for å si ja til hele pakken.

Dermed vil det fortsatt være uklart om Arbeids— og administrasjonsminister Victor Norman får flertall for å flytte Konkurransetilsynet og rundt hundre juristarbeidsplasser til Bergen. Flyttingen av tilsynene er en het potet på SVs landsmøte, som avsluttes i dag.

Oslo-delegasjonen står mot delegasjonene fra fylkene som vil nyte godt av flytteplanene. Oslo-delegasjonen kan blant annet spille på en utbredt frykt for at regjeringen vil bruke flyttingen til å rasjonalisere og skjære ned på tilsynene som skal flyttes.

Redaksjonskomiteen i SV sydde i går kveld sammen et kompromiss som trolig får flertall når landsmøtet avgjør saken i dag. SV sier i prinsippet ja til flyttingen, men stiller krav for å støtte regjeringen.

Blant annet skal flytting av hvert tilsyn vurderes for seg. Tilsynene må kunne være i full drift også i flytteperioden. Tilsynene skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres, og ansatte som ikke vil være med på flyttelasset skal få samme rettigheter som om arbeidsplassen blir lagt ned.