Når statsministeren og finansministeren i dag igjen møter pressen, vil dette bli presentert som hovedpakken i det som skal finansiere gårsdagens historiske budsjettavtale mellom regjeringen og Arbeiderpartiet.

De økte utgiftene på fem milliarder kroner representerer åtte promille av statsbudsjettets samlede utgifter. Prisen for å unngå politisk budsjettkaos er altså ikke til å bli svimmel av.

Viktigst for Arbeidspartiet var å styrke kampen mot ledighet. Konkret ble partene her enige om:

Mer til arbeidslivet

 • 6000 flere på arbeidsmarkedstiltak.
 • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering er redusert fra regjeringens forslag på 30 dager til 10 dager. Per i dag er det lønnsplikt i tre dager.
 • Permitteringsloven som regjeringen forslår å stramme inn igjen til 26 uker, blir likevel på 42 uker, slik det er i dag.
 • Det skal brukes 145 millioner kroner mer på næringsutvikling og 23 millioner mer på næringsrettet forskning.
 • Nettolønnsordningen for sjøfolk i offshorerederiene blir likevel beholdt.
 • Skattelettene på 500 millioner kroner som regjeringen forespeilte, ble det imidlertid ikke noe av.

Mer til kommunene

Kommunene kan på sin side glede seg over:

 • To milliarder kroner mer i frie inntekter.
 • Ytterligere 200 millioner skal gå til å styrke undervisningen for barn i førsteklasse. Det gir to timer mer undervisning per uke.

Det blir også mer til helse:

 • Helseforetakene får en samlet påplussing på 500 millioner kroner. Det er Stortingets sosialkomité som vil bestemme fordelingen av disse og dermed om Helse Vest vil bli hørt.
 • Taket for egenandel til medisiner og legebesøk reduseres fra regjeringens forslag på 2500 kroner til 1350 kroner i året. Samtidig ble partene enige om å øke prisen på legebesøk med 21 prosent. Dermed skjermer man de sykeste, mens de som går sjeldnere til lege må betale mer.

Lokale seire

 • Lokalt var den største seieren at United World College i Fjaler likevel slapp nedskjæringer og får de ni millionene de trengte.
 • Like viktig var det for Krokeide Yrkesskole å få på plass igjen de syv millionene som skulle til for å beholde internatdriften ved skolen.
 • Også NRK vil kunne glede seg over en lisensøkning på 65 kroner.
<b>HISTORISK FORLIK: </b>Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg, og regjeringspartienes sjefforhandler, Jan Tore Sanner (H), presenterte budsjettløsningen i Stortinget i går kveld. FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX