– Politikerne må ta ansvaret for at vi eksporterer arbeidsplasser sammen med den norske fisken, sier administrerende direktør Håvard Y. Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Årsaken til at mange velger å flytte ut er at EU har høy importtoll på foredlet sjømat fra Norge. I tillegg har Norge et høyere lønns— og kostnadsnivå og høyere avgiftsbeskatning. På toppen av det hele er det mangel på arbeidskraft i Norge, ifølge Jørgensen.

Både røykerier, bedrifter i rekeindustrien og i filetindustrien velger derfor å lokalisere seg innenfor EUs grenser. Fisken som før ble foredlet i Norge, blir nå i stedet foredlet i Danmark, Baltikum eller Polen.

– Utviklingen går i feil retning. Norge reduseres som industriland og blir en økende råvareeksportør, sier Jørgensen.

Han mener politikerne i Norge må ta på seg skylda for denne utviklingen, som de har forsterket ved å gi rederier gunstige skatteordninger. Disse skatteordningene driver lønnsnivået opp også for fiskerisektoren.

– Den næringspolitikken som føres, øker råvareeksporten og eksporten av arbeidsplasser i fiskeindustrien som vi trenger når oljebrønnene er tomme. Også fiskeindustrien trenger en ny nærings- og skattepolitikk før det er for sent, sier Jørgensen.

Dette blir et tema under Sjømatdagene 20.-21. januar på Hell ved Trondheim.

Apneseth, Oddleiv