— De ansatte påstår det vil være et faglig svekket tilsyn som etablerer seg i Bergen.

— Nærheten til markedet forsvinner - 85 prosent av tilsynets «kunder» befinner seg på Østlandet.

Svein Kvalheim

Håvard Bjelland (foto)

Stemningen er trykket Kredittilsynets lokaler i Hier Heyerdalsgate 1 i Oslo sentrum. Når BT lodder stemningen får vi høre resultatet av en fersk rundspørring blant ansatte: Bare tre personer oppgir at de kan tenke seg å flytte med til Bergen om 3-4 år.

Og disse tre er selvfølgelig bergensere!

Ingen av de andre ønsker ikke å flytte, verken av private eller faglige grunner.

I fjor sommer gjennomførte Konkurransetilsynet en omfattende omstilling der tilsynet ble slanket med en tredel. Ifølge ledelsen fungerer tilsynet i dag bedre enn noen gang. Den største faglige uroen handler om kompetansesvinn. Man frykter at dyktige økonomer, jurister og etterforskere gradvis vil komme til å forlate arbeidsplassen ved Oslo Rådhus.

BT tok pulsen på Kredittilsynet. Vi snakket med ansatte for å få deres reaksjon på flyttingen. Dette er hva vi spurte om:

1. Navn 2. Stilling 3. Familiesituasjon 4. «Fartstid» i Kredittilsynet 5. Har du vært i Bergen, og hva vet du om byen? 6. Hva mener du om flyttingen? 7. Kommer du til å flytte? 8. Hvorfor/ikke?

1. Hanne Sterten, opprinnelig fra Frosta i Trøndelag, bor i Oslo 2. Informasjonsrådgiver, primært mediestrategi 3. Enslig 4. 1 år 5. Jeg har bodd i Bergen i et halvt års tid, og synes det er en kjempeflott by. Jeg vet at det er syv byfjell, og at Askøy og Sotra ligger utenfor byen. 6. Det blir helt feil, også fordi vi nettopp har vært igjennom en smertelig omstillingsprosess. I dag fungerer Konkurransetilsynet veldig bra. 7. Det kommer ikke på tale! 8. Fordi det er trist at et tilsyn som nå fungerer helt topp må begynne på nytt igjen i en ny by. Det blir ikke lett. ý For min egen del: jeg har flyttet 50 ganger etter jeg fylte 16, og det får holde. Hvis det likevel skulle bli aktuelt en gang i fremtiden tror jeg at jeg velger Trondheim foran Bergen.

1.Terje Ambjørnsen, fra Asker 2. Seniorrådgiver, stab 3. Gift, 2 barn 4. 4 måneder 5. Jeg har vært i Bergen, men kan ikke si at jeg kjenner byen. 6. Flytting vil være uheldig, både på kort og lang sikt. Jeg tror det vil ta mange år å bygge opp en kompetanse i Bergen tilsvarende den Tilsynet etter hvert har opparbeidet seg her i Oslo. I Bergen må man begynne på bar bakke, og dette vil komme til å svekke det faglige miljøet atskillig. Jeg er også ganske sikker på at flyttingen kommer til å bli en kostbar affære rent økonomisk. 7. Regner med at det skal gå greit å finne en ny, utfordrende jobb i oslo-området. 8. Familiesituasjonen gjør flytting uaktuell, pluss at jeg ikke ønsker å gi avkall på det sosiale nettverk vi har her.

1.Jon Andresen opprinnelig fra Hvaler, bor i Oslo 2. Konsulent, saksbehandler 3. Samboer 4. To år 5. Jeg har en søster i Bergen, og har vært på besøk en rekke ganger, men kan ikke si at jeg kjenner byen særlig godt. 6. Jeg synes det er dum beslutning. Først og fremst fordi det fagmiljø som gradvis er bygd opp i Tilsynet nå smuldres opp. Like viktig er det at avstanden til «kundene» våre, de store bedriftene, advokatstanden, osv. vil bli mye større i Bergen. 85 prosent at de vi har kontakt med, befinner seg på Østlandet. Jeg tror det vil komme til å ta mange år å bygge opp et slagkraftig Konkurransetilsyn i Bergen. 7. Jeg kommer ikke til å flytte 8. Det er en kombinasjon av private og faglige grunner. Vi har kjøpt leilighet i Oslo, og det er her vi har vårt sosiale nettverk.

1.Thea Skaug, opprinnelig fra Lier, bor i Oslo 2. Juridisk rådgiver 3. Ugift 4. 2,5 år 5. Bergen kjenner jeg godt ettersom jeg studerte der i fire år. Det er en veldig ok studentby, men det er som student jeg kjenner byen. Og beliggenheten er jo flott da, selv om det regnet mye. Jeg tror ikke jeg kan tenke meg å bo der fast. 6. Min oppfatning er det at flytting er en meget uklok beslutning. Det vil bli et svakere Konkurransetilsyn som vil komme til å lide under redusert nærhet til tyngden av næringslivet i Norge. Det er heller ikke bra at dagens stab blir borte. Det vil ikke bli lett å bygge opp kompetanse i Bergen til det nivå Tilsynet har i dag. 7. Blir ikke aktuelt. 8. Først og fremst fordi jeg liker meg så godt i Oslo. Det er her jeg har vennekrets og familie. Den jobben jeg har i dag er svært spennende og utfordrende, men jeg har tro på at det skal gå å skaffe meg en tilsvarende - i Oslo.

1.Elisabeth Auren, opprinnelig fra Tønsberg, bor i Oslo 2. Juridisk rådgiver 3. Gift, ett barn 4. Seks måneder 5. Bergen har jeg besøkt mange ganger, og vet at det er en sjarmerende by, men arbeidsmessig ikke så spennende som Oslo. 6. Vi visste jo at noe var under oppseiling, men likevel var det et sjokk å få beskjed. Jeg reagerer på at man vil flytte et tilsyn som fungerer så bra som det gjør nå. En flytting vil bli dyr, både økonomisk og menneskelig, og jeg har problemer med å se hva som blir den faglige gevinst. 7. Nei! 8. Jeg har livet mitt her, og trives utrolig godt. Nå må jeg innrømme at noe av det første jeg gjorde i morges var å trykke meg inn på ledige jobber under AETAT. Regner med å kunne skaffe meg noe nytt.

1.Ragnar Bredoch, opprinnelig fra Nøtterøy, bor i Oslo 2. Førstekonsulent (jurist og siviløkonom) 3. Ugift 4.14 måneder (min første jobb!) 5. Jeg studerte i Bergen i fire år. Det er en fantastisk vakker by. Spesielt likte jeg bymarka - men det sier vel ingen ý Byfjellene. 6. Jeg tror flyttingen vil svekke Konkurransetilsynet, i hvert fall i en overgangsperiode. Det vil skje også her i Oslo, for mange kvalifiserte personer vil gradvis finne seg nye jobber, samtidig som det vil bli vanskelig å fylle ledige hull. 7. Uaktuelt for meg å flytte til Bergen. 8. Det blir mindre spennende faglig sett. Dessuten trivs jeg best på Østlandet. Det er bedre klima, her har jeg familie og venner. Østlandet er mer sentralt enn Bergen; jeg har nærhet til steder jeg vil besøke, innenlands og utenlands.