Forbundsleder Erna C. Dynge i NAF sier at motpartens endelige tilbud lå langt under forbundets krav.

– Vi hadde forventet at arbeidsgiversiden ville gi vekterne et ekstra løft i år, men med dette utfallet er det ingen vei utenom mekling hos Riksmeklingsmannen, sier Dynge.

NAF organiserer om lag 4.000 vektere i privat sektor. Disse betjener blant annet landets flyplasser, verditransporter, bomstasjoner, alarmsentraler og minibanker. I tillegg driver de NAF-organiserte sikkerhetskontroll på oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

En eventuell streik kan få store konsekvenser.

– Forbundet vil onsdag gå ut med hvilke plassfratredelser som er aktuelle. Om man velger å ta de flyplassansatte ut i streik, sier vel resultatet seg selv, sier informasjonsansvarlig Trond Erik Thorvaldsen i NAF til NTB.

NAF anslår at meklingen hos Riksmeklingsmannen vil kunne begynne om i overkant av to uker.