Sporsperren er en sikkerhetsbarriere som sørger for en kontrollert avsporing av toget dersom et tog kjører mot stoppsignal.

-Avsporingen skjedde på Flytogets snuplass ved hovedflyplassen. Ingen passasjerer var om bord, og personellet på toget ble ikke skadd, opplyser informasjonsleder Jan Inge Krossli i Flytoget til NTB.

-Dette er en tilsvarende hendelse som de to vi hadde i fjor sommer, sier teknisk direktør i Flytoget Geir Hellum. Han synes hendelsen er beklagelig, men mener den også viser at sikkerhetssystemet fungerer.

Føreren av toget er tatt rutinemessig ut av tjeneste.

Ifølge Krossli innebærer avsporingen at går lengre tid mellom avgangene til og fra Oslo S. Flytogets avganger fra Asker vil derimot gå som normalt.NTB